Căn hộ cho thuê - Đường Lê Tấn Toán, TP. Đà Nẵng

Phối cảnh căn hộ

Không gian căn hộ (v1)

Không gian căn hộ (v2)

Không gian căn hộ (v3)

Không gian căn hộ (v4)

Toilet

Không gian sân vườn (v1)

Không gian sân vườn t(v2)