Hatoco Building đường Trần Hữu Độ, TP. Đà Nẵng

Không gian tổng thể công trình

Không gian hồ bơi ở tầng 7

Không gian phòng làm việc

Không gian phòng Giám đốc

Không gian căn hộ