Căn hộ cho thuê - Đường Phạm Vấn, Đà Nẵng

Phối cảnh căn hộ

Sảnh căn hộ

Không gian căn hộ (v1)

Không gian căn hộ (v2)

Toilet

Không gian căn hộ (V3)

Toilet 2

Không gian căn hộ V4

Toilet 3