Thiết kế nội thất Billiard Club - Đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng