Văn phòng đường Lê Đình Lý

Không gian coffee tầng 1

Không gian coffee tầng lửng

Không gian coffee tầng lửng

Không gian coffee tầng lửng

Không gian văn phòng