Nhà ĐHSX điện lực Quảng Trị

Nhà ĐHSX điện lực Quảng Trị tại 126 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có quy mô 12 tầng, diện tích khu đất là 6.410m2, diện tích xây dựng là 1.179m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 8.525m2

Sảnh nhà điều hành

Phòng ban giám đốc

Phòng hội nghị

Phòng tiếp khách