Căn hộ cho thuê - Đường Trần Hưng Đạo, TP. Đà Nẵng

Không gian sảnh (v1)

Không gian sảnh (v2)

Không gian sảnh (v3)

Không gian căn hộ 1 (v1)

Không gian căn hộ 1 (v2)

Không gian căn hộ 1 (v3)

Không gian căn hộ 1 (v4)

Không gian căn hộ 1 (v5)

Không gian căn hộ 2 (v1)

Không gian căn hộ 2 (v2)

Không gian căn hộ 2 (v3)

Không gian căn hộ 2 (v4)

Không gian căn hộ 2 (v5)