Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ cho thuê - đường Phan Thành Tài, TP. Đà Nẵng

Không gian cafe (v1)

Không gian cafe (v2)

Không gian cafe (v3)

Không gian cafe (v4)

Văn phòng làm việc (v1)

Văn phòng làm việc (v2)

Căn hộ penthouse (v1)

Căn hộ penthouse (v2)

Căn hộ penthouse (v3)

Căn hộ penthouse (v4)