Hoa Vang power corporation

Nhà ĐHSX điện lực Hòa Vang có quy mô 4 tầng, diện tích khu đất là 3.122m2, diện tích xây dựng là 913m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.617m2.